РАДНА ТЕЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ДЕТЕТА, УЧЕНИКА И ОДРАСЛОГ ЗА ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

1. Ленуца Богдановић – Координатор Комисије
2. Александра Одавић Мак – заменик Координаторa Комисије
3. Др. Небојша Дрљевић – члан Комисије
4. Анђелика Пејовић – члан Комисије
5. Мирјана Манојловић – члан Комисије
6. Ђурђевка Тафра, члан – члан Комисије

 

„Пословник о раду Интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом или социјалном подршком детету, ученику и одраслом за територију Општине Пландиште“, Службени лист број 5; 01.03.2019. стр. 91.

 

ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Образује се Жалбена комисија општине Пландиште у следећем саставу:
1) Раде Сурла, дипл. правник;
2) Милош Манојловић, дипл. правник;
3) Бранка Пантић, мастер економиста;
4) Јадранка Граовац, мастер економиста.

Решење о образовању Жалбене комисије Општине комисије“, Службени лист број 27; 22.12.2016. стр. 609.

„Пословник о раду Жалбене комисије Општине Пландиште“, 11.01.2021. год.

Scroll to Top