Select Page

Категорија: Конкурси

КОНАЧНА ЛИСТА СТУДЕНАТА – КАНДИДАТА КОРИСНИКА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

На основу члана 6. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи студентима основних, мастер и докторских студија број 612-14/2022-03-IV од 19.10.2022.године, Комисија за новчану...

Опширније

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ СТУДЕНАТА – КАНДИДАТА КОРИСНИКА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

На основу члана 5. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи студентима основних студија број: 612-14/2022-03-IV од 19.10.2022.године, Комисија за новчану помоћ студентима са...

Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члaна члана 81. став 1. и члана  94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – др. закон,...

Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члaна члана 81. став 1. и члана  94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – др. закон,...

Опширније

КОНКУРС ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА ПРВЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ, МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ

На  основу члана  46.  Закона  о  локалној  самоуправи, члана 63. и члана 149. Статута општине Пландиште, члана 3. Одлуке о новчаној помоћи студентима са територије општине Пландиште, члана 3. Одлуке о новчаној помоћи студентима...

Опширније

Aрхивa: