Select Page

Категорија: Конкурси

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ КОЈИ НИСУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО ПО ПРЕТХОДНОМ КОНКУРСУ

На   основу  члана  46.  Закона о локалној  самоуправи  („Сл.  гласник РС“,  број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Сл....

Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ

На основу члана 38. став 2. и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/2016 и 88/2019) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште, коју је донела...

Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2022. ГОДИНИ

          На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17 др. Закон и 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1...

Опширније

КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, број...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу  члана 63. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког...

Опширније

Aрхивa: