ИНДУСТРИЈА

Индустрија Индустрија представља другу најзначајнију привредну грану у општини Пландиште. У индустријској производњи најзаступљеније су: прехрамбена, текстилна и прерада пластичних маса.

Потенцијали општине Пландиште, у области индустрије, темеље се првенствено на расположивим природним ресурсима, при чему је основни развојни приоритет динамизирање прерађивачке индустрије, а нарочито прехрамбене (првенствено захваљујући богатој сировинској основи) и афирмација општине Пландиште као произвођача здраве хране.

Динамичнији развој индустрије треба заснивати на технолошком, економском и власничком преструктуирању, високој финализацији производње и обезбеђењу услова за отварање малих и средњих предузећа (мањих прерађивачких капацитета виших фаза прераде).

Прехрамбена индустрија у Општини је заступљена кроз прераду житарица и производњу производа за људску и сточну исхрану, као и кроз прераду пилећег меса, а у мањој количини прераду свињског меса у приватној кланици у Јерменовцима.

Д.О.О. „Виндија“ Лајковац

ВиндијаШто се тиче пилећег меса, организована производња је заступљена преко фирме д.о.о. „Виндија“ Лајковац, са представништвом у Пландишту, која се бави производњом и прерадом живинског меса. Фабрика се простире на 7.000 m² а фабрички круг заузима 55.000 m² и има своје фарме у Пландишту и Великој Греди и сопствену модерну кланицу. Поседује HACCP стандард и сертификат за извоз у земље ЕУ. Годишње се произведе 3.000 тона живинских производа. У овој фабрици је у 2013. год. инвестирано око 3 милиона EUR и отворен је нови погон где је упослено око 50 нових радника. У наредном периоду планира се проширење капацитета па ће бити могућности за запошљавање нових радника.

 

Млин д.о.о. „1. Октобар“ Пландиште

Силос Пландиште

Значајно је споменути млин д.о.о. „1. Октобар“ Пландиште, капацитета 70 тона пшеничног брашна, пекара 14.000 векни хлеба и подно складиште капацитета 3.000 тона уврећене робе. Млин сарађује са свим индивидуалним произвођачима.

 

 

Млин „Напредак“ А.Д. Велика Греда

Силос Велика Греда

Млин „Напредак“ А.Д. Велика Греда врши откуп, складиштење, млевење житарица, пласман и продају сточног гриза, дистрибуцију пекарских производа и сарађује са индивидуалним произвођачима.

Д.o.o. „Јасмил“ Ариље 

Традиција, некада јаке и моћне текстиле индуструје у Пландишту чији је синоним био Плантекс се наставља. Од пре четири године у Пландишту успешно послује погон текстилног предузећа „Јасмил“ Ариље који је на тржишту препознатљив по квалитетним производима и бренду Еxtreme Intimo“. У асортиману производа имају мушки, женски, дечији и беби спаваћи програм, веш и купаће костиме.

Д.о.о „Пантовић“ Ужице

Послује од 1. марта 2017. године у погонима дораде, некадашњег Плантекса. Ова текстилна фирма производи материјале, од ткања до фарбања и коначне обраде, искључиво за спортску одећу. Д.о.о „Пантовић“ има и свој препознатљив бренд „Temperature fashion“.

Д.о.о „Зонети“ Пландиште 

Текстилна фирма која континуирано ради више од двадест година, настала након приватизацијe фабрике текстила “Плантекс”. Седиште фирме је у Пландишту. Од оснивања до данас, у највећој мери, “Зонети” успешно ради послове за велике италијанске брендове у области спаваћег програма и веша. Зонети је креирао и своје оригиналне производе.

Индустрија пластичне масе тренутно је заступљена кроз рециклажу пластичних маса и у мањој мери кроз производњу пластичне амбалаже, све у приватним фирмама. Фирме су у Пландишту, Јерменовцима, Великој Греди. У Великој Греди постоји приватно предузеће које се бави производњом флексибилне вишеслојне амбалаже и мањим делом картонске амбалаже за познатог купца.

Unisol Group d.o.o. „PackSol“ Plandište

Pack Sol

Општина Пландиште је била препзнатљива и по индустрији пластичних маса и фирми „Бантпласт“ Пландиште из чијих производа су и путници ЈАТ-а добијали своје оброке. Од пре две године, њихов наследник је Unisol Group, односно фирма „PackSol“ која ће у Пландишту производити коекструдирану фолију од полипропилена, полистирена и пет-а као и термоформирану амбалажу за кондиторску индустију, уља и млекарску индустрију. У програму д.о.о. „PackSol“ Пландиште је и штампана пластична амбалажа.

Scroll to Top