Подстицање програма и пројеката од Јавног интереса која реализују организације цивилног друштва за 2020. годину

Јавни конкурс за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују Организације цивилног друштва за 2020. годину са свим потребним обрасцима можете погледати овде.

“Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализује ОЦД на подручју Општине Пландиште”, Службени лист број 6. 12.03.2014. стр 92.

– “Измена Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализује ОЦД на подручју Општине Пландиште”, Службени лист број 5. 01.04.2015. стр 98.

„Правилник о измени Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште“, Службени лист број 36. 29.12.2017. стр 1105.

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава организацијама цивилног друштва можете погледати овде.

Scroll to Top