Овде можете добити потребне информације и образце из борачко-инвалидске заштите

ПРАВА ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА

Контакт:

Весна Стојановски

Телефон: 013/861-033, 013/861-035
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00 – 15.00
Адреса: Војводе  Путника  38, Пландиште
Е-маил: vesna.stojanovski@plandiste-opstina.rs