КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (КЛЕР)

Related image   Координатор канцеларије за ЛЕР: Раде Сурла, дипл. правник

  Адреса: Војводе Путника 38
Rezultat slika za icons png address Место: 26360 Пландиште
  Телефон013/862-335
   Е-пошта: rade.surla@plandiste-opstina.rs

Канцеларија за локално економски развој општине Пландиште формирана је у току 2012. године у оквиру Одељења за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију.

Циљ оснивања КЛЕР-а јесте подстицај локалног економског развоја, појачан прилив домаћих и страних инвестиција и пораст животног стандрада становника општине Пландиште.

1. Kоординација израде стратешких аката општине;
2. Припрема и имплементација пројеката;
3. Јачање капацитета;
4. Инфраструктурна адаптација земљишта;
5. Промоција општине;
6. Подршка МСП сектору;
7. Правна област;
8. Промоција могућности и предности улагања и инвестирања у програме развоја општине;
9. Комуникација са потенцијалним инвеститорима, републичким и покрајинским органима и институцијама надлежним за економски развој, НСЗ, Удружењима предузетника;

1. Маркетинг;
2. Контакти и директна подршка локалној пословној заједници;
3. Подршка процесу стратешког планирања;
4. Подстицај финансирања;
5. Унапређење радне снаге;
6. Припрема и надзор у реализацији пројеката од значаја за ЛЕР.

Scroll to Top