Буџет за 2015. годину

  1. „Одлука о буџету Општине Пландиште за 2015. годину“ Службени лист број 23; 29.12.2014. стр 419.
  2. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2015. годину (први допунски буџет)“ Службени лист број 10; 17.06.2015. стр 191.
  3. „Одлука о изменам и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2015. годину (други допунски буџет)“ Службени лист број 17; 06.11.2015. стр 301.
  4. “Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2015. годину (трећи допунски буџет)” Службени лист број 22; 23.12.2015. стр. 409.
  1. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар – јун 2015. године.
  2. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар – септембар 2015. године.
  1. „Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2015. годину“, Службени лист број 7; 31.03.2016. стр 123.
  2. „Одлука о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2015. годину“, Службени лист број 17; 27.06.2016. стр 153.

Општина Пландиште за 2015. годину није добила средства по основу донација, програма бесповратне помоћи, кредита и других извора финансирања.

Scroll to Top