РЕГИСТРАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА

Регистрација пољопривредног газдинства је први и основни корак у коришћењу државних мера и  подстицаја у пољопривреди.

Неопходна документација су обрасци за попуну који се могу добити у Управи за Трезор.

 

Неопходна документа за отварање новог пољопривредног газдинства за физичка лица су:

  1. копија личне карте носиоца;
  2. копије личних карата чланова ако се они пријављују у газдинство;
  3. лист непокретности;
  4. отворен наменски рачун у банци;
  5. извод из центалне базе регистра о обележавању животиња и
  6. остала документација која није неопходна , али се може доставити ако носилац газдинства инсистира (овлашћење за заступање, изјава о привременом носиоцу у случају смрти носиоца газдинства, изјава о именовању носиоца од стране чланова пољопривредног газдинства).

Документа која предају правна лица уз попуњене обрасце су: 

  1. решење о регистрацији правног лица или предузетника;
  2. фотокопију извода из катастра непокретности или фотокопију уговора о закупу пољопривредног земљишта или
  3. фотокопију уговора о давању земљишта на коришћење без накнаде (све ове фотокопије морају бити оверене у суду или општини);
  4. информација о броју једног жиро рачуна.

 

Контакт:

Јасмина Ловрић

Телефон: 013/861-033
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00.
Адреса: Војводе  Путника  38, Пландиште (Услужни центар)
Е-маил: jasmina.lovric@plandiste-opstina.rs

Scroll to Top