Индустријске зоне

 

Индустријска зона "Запад"

 

Локација: Пландиште
Површина: 61.399м2
Катастарска парцела: К.О. Пландиште (127/1; 130; 127/2; 131/1; 127/3; 1615)
Инфраструктурна опремљеност: саобраћајнице, гас, вода, атмосферска канализација, фекална канализација, телекомуникација, електрификација


Индустријска зона "Север"

Локација: Пландиште
Површина: 115.374 m2
Катастарска парцела: К.О. Пландиште (1624/11; 1624/26)
Није инфраструктурно опремљена

 

 

 

Индустријска зона у Милетићеву

 

Локација: Милетићево
Површина: 9.500 m2
Катастарска парцела: К.О. Милетићево (806/19)
Није инфраструктурно опремљена

 


Стари Лец

Локација: Стари Лец
Површина: 7.0800 m2
Катастарска парцела: К.О. Стари Лец (1323)
Није инфраструктурно опремљена

 

Scroll to Top