ИНФОРМАТОР О РАДУ

Назив органа: Општина Пландиште
Адреса органа општине Пландиште: Војводе Путника бр. 38, 26360 Пландиште
Матични број општине Пландиште: 08057567
Порески идентификациони број општине Пландиште: 102002904
Адреса за пријем поднесака: Војводе Путника бр. 38, 26360 Пландиште
Адреса за пријем електронских поднесака: office@plandiste-opstina.rs

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Информатор о раду Општинске управе Пландиште

Информатор о раду Председника општине Пландиште

Информатор о раду Општинског већа општине Пландиште

Информатор о раду Скупштине општине Пландиште

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2022/2023. ГОДИНУ

Информатор о раду Општинске управе Пландиште

Информатор о раду Председника општине Пландиште

Информатор о раду Општинског већа општине Пландиште

Информатор о раду Скупштине општине Пландиште

Информатор о раду можете погледати и на сајту Поверника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности – овде.

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

word  Информатор о раду органа Општине Пландиште

pdf  Информатор о раду органа Општине Пландиште

Датум последње измене или допуне Информатора: 19.07.2021. године.

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

pdf  Информатор о раду органа Општине Пландиште

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

pdf  Информатор о раду органа Општине Пландиште

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

pdf  Информатор о раду органа Општине Пландиште

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

pdf  Информатор о раду органа Општине Пландиште

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

pdf  Информатор о раду органа Општине Пландиште

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

pdf  Информатор о раду органа Општине Пландиште

Scroll to Top