УСЛУГЕ

Локална самоуправа, пре свега, треба да буде на услузи грађанима, ефикасна и транспарентна.  Сложеност процедура, гужва, чекање у реду, нељубазност појединих службеника, застарелост постојећих метода издавања докумената је проблем са којим се суочавају све управе у Србији.

У циљу унапређења рада локалне самоуправе, пре свега у пружању услуга, Општинска управа је почела да се отвара према онима због којих и постоји, према грађанима.

Општинска управа Пландиште и поред тешког наслеђа, који се огледа и у погрешно вођеној кадровској политици, чини све како би грађане информисала на време, процедуре учинила бар јаснијим, а тамо где је могуће и једноставнијим, смањила чекања, повећала љубазност административних радника…

Усвајање Етичког кодекса понашања функционера и Кодекс понашања службеника и намештеника општине Пландиште, убацивање матичних књига у електрониски облик, стална обука запоселних, уређење просторија, климатизација, израда овог сајта, део су активности у низу.

На једном месту, овде, обједињене су све услуге намењене грађанима. У њима грађаним могу добити све неопходне информације о надлежностима и раду управе, односно, то је својеврстан путоказ по принципу „све на једном месту“.

Scroll to Top