Буџет за 2017. годину

  1. „Одлука о буџету општине Пландиште за 2017. годину“ Службени лист број 28; 22.12.2016. стр. 612.
  2. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (први допунски буџет)“, Службени лист број 11; 30.03.2017. стр 345.
  3. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (други допунски буџет)“, Службени лист број 19; 14.07.2017. стр 520.
  4. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (трећи допунски буџет)“, Службени лист број 24; 06.10.2017. стр 584.
  5. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (четврти допунски буџет)“, Службени лист број 34; 20.12.2017. стр 935.
  1. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар – јун 2017. године.
  2. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар – септембар 2017. године.
  1. „Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2017. годину“, Службени лист број 7; 16.03.2018. стр 95.
  2. „Одлука о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2017. годину“, Службени лист број 13; 15.06.2018. стр 284.
  3. Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2017. годину;

Општина Пландиште за 2017. годину није добила средства по основу донација, програма бесповратне помоћи, кредита и других извора финансирања.

Scroll to Top