Све актуелности и Конкурсе за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области Јавног информисања општине Пландиште можете погледати овде.


Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области Јавног информисања општине Пландиште за 2021. годину

 

 

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2021. години са свим потребним обрасцима можете погледати овде.

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Председник општине Пландиште, дана 21.05.2019. године донео је Решење о додели средстава из буџета општине Пландиште за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2021. годину.

 

 

Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области Јавног информисања општине Пландиште за 2020. годину

 

 

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020. години са свим потребним обрасцима можете погледати овде.

ПРАВИЛНИК

Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања;

Правилник о изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања;

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА

Решење о именовању Стручне комисије за оцењивање пројеката у области Јавног информисања можете погледати овде.

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Председник општине Пландиште, дана 21.05.2019. године донео је Решење о додели средстава из буџета општине Пландиште за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2020. годину.

 

Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области Јавног информисања општине Пландиште за 2019. годину

 

Овде можете погледати и преузети све податке који се односе на Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области Јавног информисања општине Пландиште за 2019. годину. 

 

 

Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области Јавног информисања општине Пландиште за 2018. годину

 

Овде можете погледати и преузети све податке који се односе на Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области Јавног информисања општине Пландиште за 2018. годину. 

 

Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области Јавног информисања општине Пландиште за 2017. годину

Овде можете погледати и преузети све податке који се односе на Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области Јавног информисања општине Пландиште за 2017. годину.