Сви захтеви за издавање локацијских услова, грађавинских дозвола, пријаве радова, пријаве изграђених темеља, пријава објеката у конструктивном смислу и решења по члану 145 од 01.01.2016. године подносте се електронским путем ОВДЕ.

Износе РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ за подношење захтева можете погледати овде.
Износе ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ за подношење захтева можете погледати овде.

– Упутство – прибављање водних аката
– Упутство – прикључење на јавни пут
– Упутство – заштита од пожара
– Упутство – ОДС Електродистрибуција

Сви документи за издавање локацијских услова, грађавинских дозвола, пријаве радова, пријаве изграђених темеља, пријава објеката у конструктивном смислу и решења по члану 145 од 01.01.2016. године који су поднети путем Електронске обједињене процедуре можете погледати овде.


Објављена документа:

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре донете су следеће одлуке:

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ


Закључци

Закључак број 353-1/2015-02-IV
Закључак број 353-16/2015-02-IV
Закључак број 353-23/2015-02-IV
Закључак број 353-24/2015-02-IV
Закључак број 353-49/2015-02-IV


Издати локацијски услови

Локацијске услове број 353-5/2015-02-IV
Локацијске услове број 353-6/2015-02- IV
Локацијске услове број 353-11/2015-02- IV
Локацијске услове број 353-1/2015-02- IV
Локацијске услове број 353-21/2015-02- IV
Локацијске услове број 353-16/2015-02- IV 
Локацијске услове број 353-28/2015-02- IV
Локацијске услове број 353-30/2015-02- IV
Локацијске услове број 353-31/2015-02- IV
Локацијске услове број 353-37/2015-02- IV
Локацијске услове број 353-39/2015-02- IV
Локацијске услове број 353-52/2015-02- IV
Локацијске услове број 353-54/2015-02- IV
Локацијске услове број 353-55/2015-02- IV
Локацијске услове број 353-53/2015-02- IV
Локацијске услове број 353-61/2015-02- IV
Локацијске услове број 353-63/2015-02- IV
Локацијске услове број 353-64/2015-02- IV
Локацијске услове број 353-71/2015-02- IV
Локацијске услове број 353-69/2015-02- IV

Контакт:

Борислав Родић
Телефон: 013/861-904
E-mail: borislav.rodic@plandiste-opstina.rs