Буџет за 2020. годину

1. Упутства за припрему буџета општине Пландиште за 2020. годину;

Документа за Јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину можете погледати овде.

Комплетан текст Извештаја о спроведеној јавној расправи можете погледати овде.

1. „Одлука о буџету општине Пландиште за 2020. годину“, Службени лист број 37; 20.12.2019. стр. 1111.

2. Oдлукa о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину (први допунски буџет)“, Службени лист број 3;24.02.2020., стр 44.

3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину (други допунски буџет)“, Службени лист број 15; 27.05.2020. стр 208.

4.  Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. год. (трећи допунски буџет) ,          Службени лист број 26; 16.10.2020. стр. 402.

 

 

 

 

Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2020. годину можете погледати овде.

План поступног увођења Родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Пландиште за 2020. годину можете погледати овде.

Scroll to Top