БУЏЕТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Овде можете погледати и преузети све податке који се односе на Буџет Општине Пландиште за 2024. годину

Одлуку о буџету општине Пландиште за 2024. годину можете преузети овде. (Службени лист број 24; 20.12.2022.)

У поступку припреме Одлуке о буџету општине Пландиште за 2024. годину општина Пландиште спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2024. годину. Јавна расправа о Нацрту Одлуке одржаће се од 24.11.2023. године до 11.12.2023. године.

Рачуноводствене политике буџета за 2024. годину можете преузети овде.

Програм Јавне расправе можете преузети овде.

Закључак о организовању Јавне расправе можете преузети овде.

Нацрт Одлуке о буџету за 2024. годину можете преузети овде.

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Пландиште за 2024. годину можете преузети овде.

Овде можете погледати и преузети све податке који се односе на Буџет Општине Пландиште за 2023. годину

У поступку припреме Одлуке о буџету општине Пландиште за 2023. годину општина Пландиште спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2023. годину. Јавна расправа о Нацрту Одлуке одржаће се од 23.11.2022. године до 08.12.2022. године.

Програм Јавне расправе можете преузети овде.
Закључак о организовању Јавне расправе можете преузети овде.
Нацрт Одлуке о буџету за 2023. годину можете преузети овде.

Одлуку о буџету општине Пландиште за 2023 годину можете преузети овде. (Службени лист број 29; 23.12.2022.)

Одлука о буџету општине Пландиште за 2023 годину – Први ребаланс можете преузети овде. (Службени лист број 04; 01.03.2023.)

Одлука о буџету општине Пландиште за 2023 годину – Други ребаланс можете преузети овде. (Службени лист број 16; 05.10.2023.)

Рачуноводствене политике буџета за 2023. годину можете преузети овде.

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Пландиште за 2023. годину можете преузети овде.

Овде можете погледати и преузети све податке који се односе на Буџет Општине Пландиште за 2022. годину

Извештај о извршењу буџета општине Пландиште за јануар – јун 2022. године можете преузети овде.
I део, II део, III део

Овде можете погледати и преузети све податке који се односе на Буџет Општине Пландиште за 2021. годину

[box] Опширније о Буџету за 2021. годину [/box] 

Овде можете погледати и преузети све податке који се односе на Буџет Општине Пландиште за 2020. годину

[box] Опширније о Буџету за 2020. годину [/box] 

Овде можете погледати и преузети све податке који се односе на Буџет Општине Пландиште за 2019. годину

[box] Опширније о Буџету за 2019. годину [/box] 

Овде можете погледати и преузети све податке који се односе на Буџет Општине Пландиште за 2018. годину

[box] Опширније о Буџету за 2018. годину [/box] 

Овде можете погледати и преузети све податке који се односе на Буџет Општине Пландиште за 2017. годину

[box] Опширније о Буџету за 2017. годину [/box] 

Овде можете погледати и преузети све податке који се односе на Буџет Општине Пландиште за 2016. годину

[box] Опширније о Буџету за 2016. годину [/box] 

Овде можете погледати и преузети све податке који се односе на Буџет Општине Пландиште за 2015. годину

[box] Опширније о Буџету за 2015. годину [/box] 

Овде можете погледати и преузети све податке који се односе на Буџет Општине Пландиште за 2014. годину

[box] Опширније о Буџету за 2014. годину [/box] 

Овде можете погледати и преузети све податке који се односе на Буџет Општине Пландиште за 2013. годину

[box] Опширније о Буџету за 2013. годину [/box] 

Овде можете погледати и преузети све податке који се односе на Буџет Општине Пландиште за 2012. годину

[box] Опширније о Буџету за 2012. годину [/box] 

Scroll to Top