ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА
ПОРЕСКА ИНСПЕКЦИЈА
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
ИНСПЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ И ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ