Радна тела Скупштине општине

За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и одлука, сагледавање стања у одређеним областима и давање мишљења на предлоге аката које доноси Скупштина, образују се радна тела.

Радна тела Скупштине општине Пландиште су:

КОМИСИЈА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 1. Анђелко Мишељић – председник Комисије
 2. Олина Родић – члан Комисије
 3. Мирјан Грбић – члан Комисије
 4. Милорад Пупавац – члан Комисије
 5. Жељко Цеснак – члан Комисије

КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ, УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 1. Снежана Малијар – председник Комисије
 2. Бранко Родић – члан Комисије
 3. Биљана Рокнић- члан Комисије
 4. Зоран Недимовић – члан Комисије
 5. Милорад Ковачевић – члан Комисије

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ

 1. др Адријана Микша – председница Комисије
 2. Јован Рончевић – члан Комисије
 3. Ерне Силађи – члан Комисије
 4. Синиша Станојковски – члан Комисије
 5. Јожеф Хуска – члан Комисије

МАНДАТНО ИМУНИТЕТНА КОМИСИЈА

 1. Жељко Јакововић – председник Комисије
 2. Младен Вујовић – члан Комисије
 3. Страхиња Брекић – члан Комисије
 4. Босиљка Мандић – члан Комисије
 5. Радован Вељковић – члан Комисије

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ

 1. Ана-Марија Пинтер – председник Комисије
 2. Раде Сурла – заменик председника Комисије
 3. Горица Стефановић – члан Комисије
 4. Слађана Мушкиња – члан Комисије
 5. Магдалена Тошић – члан Комисије

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 1. Светлана Лазаревић – председник Комисије
 2. Александра Одавић Мак – заменик председника Комисије
 3. Милан Тркуља – члан Комисије
 4. Зоран Брдар – члан Комисије
 5. Мирослав Петровић – члан Комисије
 6. Љубомир Стефановић – члан Комисије
 7. Александар Величковски – члан Комисије
 8. Мирјан Грбић – члан Комисије
 9. Зоран Петковић – члан Комисије

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

 1. Зоран Мајкић – председник Комисије,
 2. Илија Селаковић – члан Комисије
 3. Драгослав Аврамовић – члан Комисије
 4. Зоран Брдар – члан Комисије
 5. Драган Цветановски – члан Комисије
 6. Игор Ђорђевски – члан Комисије
 7. Љиљана Куневски – члан Комисије

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 1. Игор Ђорђевски – председник Комисије
 2. Раде Сурла – члан Комисије
 3. Бранко Родић – члан Комисије
 4. Бранка Пантић – члан Комисије
 5. Горица Стефановић – члан Комисије

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ

 1. Милан Росић – председник Комисије
 2. Виолета Марковић Драгин – заменик председника Комисије
 3. Петар Јованов  – члан Комисије
 4. Маријана Обрадовић – члан Комисије
 5. Коса Николић – члан и секретар Комисије

КОМИСИЈА ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 1. Душан Везмар – председник Комисије
 2. Олина Родић – заменик председника Комисије
 3. Ана Марија Пинтер – члан Комисије
 4. Јагода Бањанин – члан Комисије
 5. Зоран Кнежевић – члан Комисије
 6. Сава Савков – члан Комисије
 7. Марко Жупунски – члан Комисије

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

1. Игор Ђорђевски, дипл. правник из Пландишта, председник Изборне комисије
– Страхиња Брекић, дипл. правник из Пландишта, заменик председника Изборне комисије

2. Ленуца Богдановић из Маргите, члан Изборне комисије
– Драгана Мандић из Пландишта, заменик члана Изборне комисије

3. Светлана Тадић из Пландишта, члан Изборне комисије
-Весна Стојановски из Хајдучице, заменик члана Изборне комисије

4.  Зоран Брдар из Пландишта, члан Изборне комисије
– Драгослав Аврамовић из Пландишта, заменик члана Изборне комисије

5. Душица Чабиловски из Пландишта, члан Изборне комисије
– Јожеф Борош из Пландишта, заменик члана Изборне комисије

Секретар и заменик секретара Изборне комисије

 • Магдалена Тошић, дипл. правник из Пландишта, секретар Изборне комисије.
 • Шара Шош, дипл. правник из Јерменовца, заменик секретара Изборне комисије.

ДРУГОСТЕПЕНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Снежана Јовановић – председник Другостепене изборне комисије,
 2. Бисерка Шкорић – члан Другостепене изборне комисије,
 3. Јелена Леонтијевић – члан Другостепене изборне комисије,
 4. Дијана Маџовски – члан Другостепене изборне комисије,
 5. Татјана Шипка – члан Другостепене изборне комисије.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

У Општинску изборну комисију општине Пландиште у сталном саставу именују се:

Председник и заменик председника комисије:

         1) за председника Игор Ђорђевски, дипл. правник из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ,
– за заменика председника Драган Миљковић, дипл. правник из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ,

 Чланови и заменици чланова:

   2) за члана Александар Величковски, машински техничар из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ,
– за заменика члана Синиша Станојковски, механичар из Пландишта, на предлог Одборничке  групе  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ,

           3) за члана Драган Цветановски, комерцијалиста из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ,
– за заменика члана Радован Селаковић, дипл. инж. менаџмента из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ,

        4) за члана Радован Вељковић, пензионер из Пландишта, на предлог Одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“
– за заменика члана Жељко Цеснак, службеник из Пландишта, на предлог Одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“

         5) за члана Милош Радојевић, пензионер из Великог Гаја, на предлог Одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“
– за заменика члана Милорад Пуповац, радник из Купиника, на предлог Одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“

      6) за члана Марија Лукић, радник из Пландишта, на предлог Одборничке групе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ – АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО
– за заменика члана Раде Салапура, пензионер из Пландишта, на предлог Одборничке групе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ – АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО

           7) за члана Бранко Недимовић, пензионер из Пландишта, на предлог Одборничке групе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ – АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО
– за заменика члана Јован Мандић, радник из Пландишта, на предлог Одборничке групе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ – АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО

Секретар и заменик секретара Општинске изборне комисије:

           8) за секретара Магдалена Тошић, дипл. правника из Пландишта,
– за заменика секретара Раде Сурла, дипл. правник из Пландишта.

ОДБОР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ

1. Надежда Милановић – председник Одбора
2. Драги Урошевић – члан Одбора
3. Николина Јакововић – члан Одбора
4. Владимир Хуђец – члан Одбора
5. Јелена Леонтијевић – члан Одбора

САВЕТ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Слађана Мијаиловић – председник Савета
 2. Душан Везмар – члан Савета
 3. Мишо Хрутка – члан Савета
 4. Драгана Леонтијевић – члан Савета
 5. Јадранка Боројевић – члан Савета

САВЕТ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Дејан Борисављевић – председник Савета
 2. Николина Јакововић – члан Савета
 3. Стефан Санто- члан Савета
 4. Александар Јанчић – члан Савета
 5. Душан Ћук – члан Савета

САВЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Зоран Петковић – председник Савета
 2. Венету Корња – члан Савета
 3. Мирко Ђекић – члан Савета
 4. Наташа Бајић – члан Савета
 5. Славица Бакић – члан Савета

САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Чланова Локалног савета за запошљавање су:

 1. Љубомир Ракић – председник Савета
 2. Соња Радаков Грабеж – члан Савета
 3. Драган Цветановски – члан Савета
 4. Душица Бељин – члан Савета
 5. Љиљана Љујић – члан Савета

Заменици чланова Локалног савета за запошљавање су:

 1. Перица Сурла – заменик председника Савета
 2. Елена Латковић – заменик члана Савета
 3. Весна Димитровски – заменик члана Савета
 4. Зоран Малбаша – заменик члана Савета
 5. Мирјана Манојловић – заменик члана Савета

САВЕТ ЗА РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Весна Јаћовић – председник Савета
 2. Љубомир Ракић – члан Савета
 3. Витомир Попов – члан Савета
 4. Милорад Ћирић – члан Савета
 5. Миша Дудовски – члан Савета
 6. Горана Ђорђевић – члан Савета
 7. Милан Мијаиловић – члан Савета

САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ

 1. Горан Доневски, заменик председника Општине Пландиште, председник Савета
 2. Бисерка Шкорић, представница Дома здравља ,,1. октобар” Пландиште, заменица председника Савета
 3. Ана Марија Пинтер, одборница у Скупштини општине Пландиште, члан Савета
 4. Наташа Боројевић, задужена за заштиту животне средине у Општинској управи Пландиште, члан Савета
 5. Др Александра Перовић, специјалиста социјалне медицине, стручно лице испред Завода за јавно здравље Панчево, члан Савета
 6. Валентина Ангелов-Лукенић из Пландишта, представница Републичког фонда за здравствено осигурање Филијале за Јужнобанатски округ, Испоставе здравственог осигурања Пландиште, члан Савета
 7. Вера Миланов, представница Друштва за борбу против шећерне болести – удружења из реда пацијената, члан Савета

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Јован Репац – председник Савета
 2. Љубомир Ракић – заменик председника Савета
 3. Душан Ћурчић – члан Савета
 4. Слободан Ђоковић – члан Савета
 5. Владимир Малијар – члан Савета
 6. Др Небојша Дрљевић – члан Савета
 7. Горан Доневски – члан Савета
 8. Сава Дивљаков – члан Савета
 9. Анкица Гламочлија – члан Савета
 10. Бошко Маленовић – члан Савета
 11. Еуђенија Михајлов – члан Савета
 12. Татјана Ђорђијевски – члан Савета
 13. Мирјана Манојловић – члан Савета
 14. Светлана Лазаревић – члан Савета
 15. Зоран Брдар – координатор Савета

САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

По предлогу Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Пландиште, а на иницијативу Општинског већа Општине Пландиште:

 1. Славица Цветићанин – члан Савета
 2. Зоран Брдар – заменик члана Савета

По предлогу Националног савета македонске националне мањине:

 1. Боро Костадиновски – члан Савета
 2. Весна Стојановски – заменик члана Савета

По предлогу Националног савета мађарске националне мањине:

 1. Роберт Мориц – члан Савета
 2. Кристина Јонаш-Деак – заменик члана Савета

По предлогу Националног савета румунске националне мањине:

 1. Милуцу Тапалага – члан Савета
 2. Димитрије Пасула – заменик члана Савета

По предлогу Националног савета словачке националне мањине:

 1. Жељко Цеснак – члан Савета
 2. Мирослав Храшко  – заменик члана Савета

По предлогу Националног савета ромске националне мањине:

 1. Јон Жива – члан Савета
 2. Милорад Стојков – заменик члана Савета

Председник Савета за међунационалне односе је: Славица Цветићанин

Заменик председника Савета за међунационалне односе је: Роберт Мориц

САВЕТ РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Представници Савета родитеља Основне школе „Доситеј Обрадовић“ из Пландишта:

 1. Биљана Рокнић из Пландишта,  члан Савета
 2. Бојана Зизовски из Пландишта, заменик члана Савета

Представници Савета родитеља Основне школе „Јован Стерија Поповић“ из Велике Греде:

 1. Данијела Милошевић из Велике Греде, члан Савета
 2. Маја Рудинац из Велике Греде, заменик члана Савета

Представници Савета родитеља Основне школе „Јован Јовановић Змај“ из Хајдучице:

 1. Татиана Немет из Хајдучице, члан Савета
 2. Данијела Живојинов из Старог Леца, заменик члана Савета

Представници Савета родитеља Предшколске установе „Срећно детињство“ из Пландишта:

 1. Драган Бјељац из Пландишта, члан Савета
 2.  Весна Борисављевић из Пландишта, заменик члана Савета

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ САВЕТ

 1. Драган Цветановски, председник Савета
 2. Наташа Величковски, члан Савета
 3. Мирјан Грбић, члан Савета

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

1. Јован Репац – командант Штаба по положају

2. Душан Ћурчић – заменик команданта Штаба по положају

3. Владимир Малијар – члан Штаба по положају

4. Игор Ђорђевски – члан Штаба по положају

5. Слободан Ђоковић – члан Штаба по положају

6. Дејан Велевски – члан Штаба по положају

7. Капетан прве класе Срђан Срдановић – члан Штаба по положају

8. Мирослав Петровић – члан Штаба по положају

9. Др Небојша Дрљевић- члан Штаба по положају

10. Горан Доневски – члан Штаба по положају

11. Раде Митровски – члан Штаба по положају

12. Сава Савков – члан Штаба по положају

13. Наташа Боројевић – члан Штаба по положају

14. Драгослав Аврамовић – члан Штаба за техничку подршку

Scroll to Top