IPA Projects

Опис пројекта:

Пројекат је окупио партнере са територије Баната око заједничке идеје да допринесу одрживом економском развоју региона, кроз унапређење система јавног осветљења у прекограничном подручју, успостављањем заједничких стандарда у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења загађења. Партнери на пројекту су закључили да поред многобројних заједничких проблема, основни проблем на локалном нивоу јесте расипање велике количине енергије путем јавне расвете услед веома застарелих система, због чега је покренута иницијатива за решавање проблема неефикасног система јавне расвете. Кључни проблеми подразумевају застарелост инсталираних система јавне расвете, енергетски неефикасне, што узрокује велике енергетске губитке, доводи до повећања трошкова одржавања и додатно оптерећује општински буџет. Унапређењем овог сегмента инфраструктуре, која је од општег интереса за друштвену заједницу, и инсталацијом нових ЛЕД светиљки са интегрисаним системом праћења и управљања јавном расветом, омогућиће се контрола количине ангажовања јавне расвете уз контролу трошкова. Читав систем, у смислу развоја управљачког система, набавке и инсталације нове опреме предмет је овог пројекта, којим партнери теже да: Смање негативне емисије загађења, Уштеде новац у јавном буџету, Буду припремљени за коришћење обновљивих извора енергије, Достигну висок степен праћења уштеда енергије на годишњем нивоу. Са свим педвиђеним активностима, пројекат ће допринети смањењу количине расипања електричне енергије на локалном нивоу и великој уштеди у општинским буџетима.


Циљ пројекта:

Унапређење система јавног осветљења у прекограничном подручју, постављањем заједничких стандарда у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења загађења.


Партнери:

Водећи партнер:  Општина Пландиште.

Партнери: Општина Рекаш (Румунија), Агенција за управљање енергијом Темишварског округа –АМЕТ (Румунија), Регионални центар за друштвено – економски развој Банат.


Период имплементације: 
14.07.2017. године – 13.07.2019. године.

Вредност пројекта: 1.631.506,80 eura

Извор финансирања: Interreg IPA Programa прекограничне сарадње Румунија – Србија.

Опис пројекта:

У првом позиву Програма за финасирање пројеката прекограничне сарадње INTEREG Румунија – Република Србија, Општина Пландиште је конкурисала са укупно 5 пројеката од којих је 4 било позитивно оцењено. За два пројекта су потписани уговори о финансирању.Један од тих пројеката је под називом “ЗАЈЕДНО ЗА ИНКЛУЗИВНУ ЗАЈЕДНИЦУ“.

Општина Пландиште је, захваљујћи пројекту добила минибус за потребе деце, пре свега са сметњама у развоју и дидактички материјал. Осим опреме, Пројектом је реализован и одређен број активности. Између осталог,  чланови Акционе су  у оквиру пројекта израдили Акциони план за инклузију деце са сметњама у развоју, заједнички за обе заједнице.

Из Пројекта су, захваљујући донацији консултантске агенције S.C. PSIHO PROIECT S.R.L. Temišvar, све три основне школе са територије општине Пландиште добиле донацију, по један мултифункционални апарат, скенер, штампач у боји и фотокопир.

У оквиру пројекта реализоване су радионице са децом и едукација наставног особља на тему инкузије деце у школама.

 

Циљ пројекта:

Прекогранична процена нивоа социјалне, образовне и културне инклузије деце из угрожених група из жупаније Тимиш и Јужног Баната.

Укључивање заједнице за повећање нивоа социјалне, образовне и културалне инклузије деце из маргинализованих група  у пограничним подручјима жупаније Тимиш и Јужног Баната као и развијање модела добре праксе инклузивног образовања и његова примена у пет школа из заједница укључених у пројекту за најмање 500 деце и 75 просветних радника.

 

Партнери:

Водећи партнер: Фондација „Сперанца“.

Партнери:  Општина Пландиште; Невладина организација „Save the children“ – филијала у Темишвару.


Период имплементације: 
22.06.2017. године – 23.12.2018. године.

Вредност пројекта: 73. 286,00 eura

Извор финансирања: Interreg IPA Programa прекограничне сарадње Румунија – Србија.

Опис пројекта:

У другом позиву за финасирање пројеката прекограничне сарадње Румунија –Република Србија, Општина Пландиште реализовала укупно 3 пројекта из овог позива.

Општина Пландиште је, захваљујћи пројекту добла опрему за кухињу и вешерај у Центру за ванредне ситуације који ће бити смештен у Хајдучици у простору Европског центра за младе и омладину. Центар је сада опремљен и недостајућом опремом, шаторима, врећама за  спавање, чизмама и ћебадима.

Осим опреме Пројектом су реализовани тренинзи и обуке за чланове Јединица цивилне заштите општине Пландиште путем којих су стицана знања и обука из области прве помоћи, деловања у ванредним ситуацијам и из области противпожарне заштите.

Пројектом је набављена и ИТ опрема, лаптоп, мултиифункционални штампач, скенер, копир и један ласерски штампач.

 

Циљ пројекта:

Пројекат под називом „Центар за хитно реаговање у случају поплава у сливу река Моравица и Брзава” настао је са жељом да се на тај начин реше акутни проблеми у случају ванредних ситуација у сливу река које извиру у Румунији а пролазе кроз ово погранично подручје и општину Пландиште .

 

Партнери:

Водећи партнер: Општина Пландиште

Партнери:  Општина Моравица и Општина Дента из Румуније

 

Период имплементације: 03.11.2015. године – 31.12. 2016. године.

Вредност пројекта: 93. 061,00 eura

Извор финансирања: Interreg IPA Programa прекограничне сарадње Румунија – Србија.

Опис пројекта:

“Анализа способности иновације и сарадње и развојних могућности МСП у прекограничној области Срба и Румуна инспирисана културним наслеђем српског и румунског народа” је пројекат који је добијен другим позивом за финсирање ИПА пројеката прекограничне сарадње Румунија-Република Србија.

Овај пројекат се бавио побољшањем социо-економског развоја, јачањем економског положаја малих и средњих предузећа из области текстилне индустрије. Повезивање научног, технолошког и креативног знања Универзитета и малих и средњих предузећа у области текстилне индустрије са обе стране границе требало би да повећа конкурентност ове индустрије што ће допринети стварању инфраструктуре која ће омогућити дугорочну подршку за производњу и пласман производа.

 

Циљ пројекта:

Повећан ниво производње, повећање продуктивности и атрактивних производа довешће до бољих економских резултата и стварању нових радних места у пограничном региону што ће позитивно утицати на квалитет живота у заједницама у овом региону.

Истраживање културне баштине и традиције користиће се за дефинисање аутентичних елемената који би могли да се употребе у савременом модном дизајну. Ови модни детаљи биће коришћени у производњи одеће коју која би требало да се израдјује у малим и средњим предузећима и текстилним радионицама у општини Пландиште.

Пројектом је за потребе општине набављена и ИТ опрема, мултифункционални штампач, копир, скенер, лаптоп и ласерски штампач.

 

Партнери:

Водећи партнер: Технички факултет “Михајло Пупин” Зрењанин

Партнери:  Унверзитет Wеst, Факултет за уметност и дизајн у Темишвару; Општина Пландиште.


Период имплементације: 
24.10.2015. године – 23.12.2016. године.

Вредност пројекта:  35. 380,00 eura

Извор финансирања: Interreg IPA Programa прекограничне сарадње Румунија – Србија.

Опис пројекта:

Пројекат „Унапређење квалитета живота кроз активности прекограничне сарадње између Гиулваза и Маргите (Пландиште) – Србија“ финансиран је из ИПА фондова прекограничне сарадње Румунија – Србија, које финансира Европска унија у оквиру Инструмента за претприступну помоћ ИПА и кофинансирања држава учесница програма.

 

Циљ пројекта:

Циљ пројекта је очување културних традиција и обичаја и дугорочно партнерство ових двеју општина. Захваљујући овом пројекту и средставима ЕУ, општина Пландиште која је била партнер у пројекту набавила је ИТ опрему, лап-топ и комплетно озвучење за Дом културе Маргита, видеопројектор, 200 столица, такође за Дом културе у Маргити и ношњу за 8 парова КУД-а „ Дукати“ из Маргите, за једну кореографију.

 

Партнери:

Водећи партнер: Општина Гиулвез.

Партнери:  Општина Пландиште.


Период имплементације: 
октобар 2013. године – октобра 2014. године.

Вредност пројекта:  40.800,00 eura

Извор финансирања: Program IPA  прекограничне сарадње CBC Румунија – Србија.

Опис пројекта:

„Центар подршке малим и средњим предузећима у области пољопривреде и текстила за општину Пландиште и град Дета“, први је пројекат за који је општина Пландиште добила средстава за финасирање пројеката из ИПА програма. Општина је имала 4 едукације за запослене у области текстила о савременом начину кројења и за пољопривреднике, о гајењу воћа и поврћа. Средствима из пројекта купљен је мултифункционали апарат за штампање, скенирање и копирање, купљена је најсавременија опрема за компјутерско кројење и адаптиран је простор за седиште Центра у Милетићеву.

 

Циљ пројекта:

Изградња инфраструктуре подршке развоју малих и средњих предузећа, пре свега мале текстилне индустрије и прољоппривредне производње у пластеницима, у пољопривредним газдинствима на селу, ради умрежавања њихове производње, заједничког наступа на тржишту, редефинисању и репозиционирању производње и квалитетнијег маркетинг наступа у пограничном подручју суседних земаља и општина.


Партнери:

Водећи партнер:  Општина Пландиште.

Партнери: Град Дета (Румунија).


Период имплементације: 
новембар 2010. године – март 2012. године.

Вредност пројекта:  113.000,00 eura

Извор финансирања: Program IPA  прекограничне сарадње CBC Румунија – Србија.

Scroll to Top