МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

МЗ Банатски Соколац

Related image Председник савета МЗ: Илић Јован

  Адреса:  Школска бр. 16
Rezultat slika za icons png address Место: 26373 Банатски Соколац
 Телефон: 013/871-040

 

МЗ Велика Греда

Related image Председник савета МЗ: Бркић Ивица

 Адреса: Маршала Тита бр. 114
Rezultat slika za icons png address Место: 26366 Велика Греда
 Телефон013/865-075

 

МЗ Дужине

Related image Председник савета МЗ: Ђорђијевски Томислав

 Адреса: Братства Јединства бр. 30
Rezultat slika za icons png addressМесто: 26371 Дужине
 Телефон013/875-031

 

МЗ Купиник

Related image Председник савета МЗ: Ђекић Мирко

 АдресаКосовска бр. 44
Rezultat slika za icons png addressМесто: 26368 Купиник
 Телефон013/872-070

 

МЗ Марковићево

Related image Председник савета МЗ: Ћирић Милорад

 Адреса: Братства Јединства бр. 20
Rezultat slika za icons png addressМесто: 26373 Марковићево
 Телефон013/877-030

 

МЗ Пландиште

Related image Председник савета МЗ: Латковић Горан

  Адреса: Војводе Путника бр. 38
Rezultat slika za icons png address Место: 26360 Пландиште
 Телефон013/861-073

 

МЗ Хајдучица

Related image Председник савета МЗ: Хрутка Мишо

 Адреса: Јанка Чмелика бр. 33
Rezultat slika za icons png addressМесто: 26370 Хајдучица
 Телефон013/864-121

МЗ Барице

Related image Председник савета МЗ: Тапалага Мелуцу

  Адреса: Маршала Тита бр. 44
Rezultat slika za icons png address Место: 26367 Барице
 Телефон013/867-099

 

МЗ Велики Гај

Related image Председник савета МЗ: Карапанџа Далибор

 Адреса: Доситеја Обрадовића бр. 34
Rezultat slika za icons png addressМесто: 
26365 Велики Гај
 Телефон013/873-060

 

МЗ Јерменовци

Related image Председник савета МЗ: Халас Тибор

 Адреса: Маршала Тита бр. 64
Rezultat slika za icons png addressМесто: 26363 Јерменовци
Телефон013/866-002

 

МЗ Маргита

Related image Председник савета МЗ: Згрђа Емануел

 АдресаБратства Јединства бр. 60
Rezultat slika za icons png addressМесто: 26366 Маргита
 Телефон013/863-110

 

МЗ Милетићево

Related image Председник савета МЗ: Ћурчић Војислав

 Адреса: Главна бр. 40
Rezultat slika za icons png addressМесто:  26373 Милетићево
 Телефон: 013/876-005

 

МЗ Стари Лец

Related image Председник савета МЗ: Новаковић Милорад

 Адреса: Железничка бр. 23
Rezultat slika za icons png addressМесто: 26371  Стари Лец
 Телефон013/874-021

Scroll to Top