ИНСПЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ, ПУТЕВЕ И ИНСПЕКЦИЈА ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

Инспектор за друмски саобраћај: Горица Стефановић

   Телефон: 013/862-033
   Факс: 013/861-134
   Е-пошта: gorica.stefanovic@plandiste-opstina.rs

Инспектор за саобраћај и путеве: Милан Радић

   Телефон: 013/861-904
   Факс: 013/861-134
   Е-пошта: milan.radic@plandiste-opstina.rs

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

План рада инспекцијског надзора Инспекције за саобраћај и путеве и друмски саобраћај за 2024. годину можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Инспекције за саобраћај и путеве и друмски саобраћај за 2023. годину можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Инспекције за саобраћај и путеве и друмски саобраћај за 2022. годину можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Инспекције за саобраћај и путеве и друмски саобраћај за 2021. годину можете погледати овде.

Полугодишњи  план  рада инспекције за саобраћај и путеве и друмски саобраћај за период јул-децембар 2020. године можете преузети овде.

План рада инспекцијског надзора Инспекције за саобраћај и путеве и друмски саобраћај за 2020. годину можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Инспекције за саобраћај и путеве и друмски саобраћај за 2019. годину можете погледати овде.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

Годишњи извештај о раду Саобраћајне инспекције за 2023. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај о раду Саобраћајне инспекције за 2022. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај о раду Саобраћајне инспекције за 2019. годину можете погледати  овде.

Scroll to Top