СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА

План развоја општине Пландиште за период 2021-2027. година

Просторни план општине Пландиште;

План интегритета општине Пландиште;

Локални акциони план за младе општине Пландиште за период од 2015. године до 2020. године;

Локални антикорупцијски план за општину Пландиште од 2017. године до 2021. године;

Акциони план за унапређење информационих технологија и увођење е-управе за период од 2019. године до 2020. године;

Локални акциони план запошљавања Општине Пландиштеза 2019. годину;

План управљања отпадом Општине Пландиште за период од 2017. до 2027. године;

План Јавног здравља Општине Пландиште од 2018. до 2025. године;

Aкциони план за спровођење пакета подршке у области административне ефикасности и делотворности у Општини Пландиште – Пројекат „Унапређење административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу;

Локални акциони план за унапређење положаја миграната на територији Општине Пландиште за период од 2019.- 2023. године;

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Пландиште;

План заштите и спасавања општине Пландиште;

Локални акциони план запошљавања општине Пландиште за период 2021-2023. године;

Стратегија унапређивања предшколског васпитања и образовања општине Пландиште 2021 – 2025;

Стратегија управљања ризицима;

Стратегија развоја социјалне заштите општине Пландиште 2021 – 2025;

Стратегија одрживог развоја Општине Пландиште за период од 2014. до 2020. године;

Стратегија развоја социјалне заштите у Општини Пландиште за период од 2019. до 2023. године;

Стратегија управљања ризицима Општине Пландиште за период од 2018. до 2020. године;

Scroll to Top