КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Контакт:

Related image   Комунални инспектор: Милан Радић

  Телефон: 013/861-033
   Факс: 013/861-134
   Е-пошта: milan.radic@plandiste-opstina.rs

 

Related image   Комунални инспектор: Наташа Боројевић

  Телефон: 013/861-033
   Факс: 013/861-134
   Е-пошта: natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs

 

Више о Комуналној инспекцији можете погледати овде.

 

Према Закону о инспекцијском надзору, контролна листа је документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика.

[box] Опширније о моделима Контролних листи [/box]

 

Стратешки план Комуналне инспекције за период од 2018. године до 2020. године можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2022. годину можете погледати  овде.

Полугодишњи план инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2020. годину можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2020. годину можете погледати  овде.

План рада инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2019. годину можете погледати  овде.

План рада инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2018. годину можете погледати овде.

Годишњи извештај Комуналног инспектора за 2020. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Комуналног инспектора за 2019. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Комуналног инспектора за 2018. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Комуналног инспектора за 2017. годину можете погледати  овде.

Scroll to Top