ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Дана 11.07.2019. године, на основу члана  74. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 114.  став 4. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 30/2018) и члана 19. став 1.  и члана 20. став 3. Одлуке о месним заједницама на територији општине Пландиште („Службени лист  општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019), Ендре Сабо, председник Скупштине општине Пландиште расписао је изборе за свих 13 савета месних заједница  на територији општине Пландиште, који ће се одржати дана 11.08.2019. године (недеља) у времену од 07,00 до 20,00 часова. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку даном расписивања избора.

Scroll to Top