Banatski Sokolac

(Bioseg) je malo selo u Južnobanatskom okrugu, u Vojvodini. Pripada opštini Plandište. Selo ima 272 stanovnika.

 

Barice

(Janoš, Sent Janoš, Barice, Sveti Jovan) su selo u Vojvodini, u opštini Plandište.

 

Velika Greda

(Đerđhaza, Đurđevac, Đurđevo selo), se nalazi u središnjem delu opštine. Kroz selo prolazi magistralni put i železnička pruta Zrenjanin – Vršac.

 

Veliki Gaj

(Gaj, Gros gaj, Nagi gaj), je najstarije naselje u Opštini koji je postojalo u kontinuitetu od nastanka do danas.

 

Dužine

(mađ. Szécsenfalva) su selo u Vojvodini, u opštini Plandište u Južnobanatskom okrugu. Prema popisu iz 2011. bilo je 147 stanovnika. Većinsko stanovništvo su Srbi, a u selu živi i i značajan broj Makedonaca, koji imaju status nacionalne manjine.

 

Jermenovci

(mađ. Űrményháza) su naselje u Srbiji u opštini Plandište u Južnobanatskom okrugu.

 

Kupinik

(Balad, Aleksandrov gaj), se nalazi u istočnom delu Opštine uz samu granicu sa Rumunijom – svega 700 metara ih deli od granice. Od Velikog Gaja udaljen je 3 kilometra, a od Plandišta 10.

 

Laudonovac

Naselje osnovao je Holandski inženjer i grof Laudon u periodu od 1883. do 1893. godine. U tom periodu, jedno holandsko društvo uzelo je u zakup Veliki Rit, odnosno Alibunarski rit i u blizini tadašnjeg Zičidorfa, današnjeg Plandišta, osnovali su nadničari naseobinu koju su nazvali po inženjeru Laudonu – “Laudontanja”.

 

Margita

(Sent Margita, nagi Margita), prvi pisani podaci o Margiti javljaju se u 17. veku. Tada se pominje kao Sent Margita što u prevodu znači Sveta Margita, početkom 18. veka postaje samo Margita, u 19. veku Nagy (Nađ) Margita, što na srpskom znači Velika Margita i nakon Prvog svetskog rata ponovo Margita.

 

Markovićevo

Markovićevo je nastalo po odlasku Turaka iz Banata godine 1842. pod nazivom Ujfalu, a leži na nekadašnjim pustarama Ujfalu i Kriva Bara.

 

Miletićevo

(Raroš), selo se nalazi u severnom delu opštine, 500 metara od državne granice sa Rumunijom.

 

Plandište

(Morminta (Morminc) , Zičidorf, Mariolana), Krajem perioda pod turskom vladavinom, dakle u drugoj polovini 17. veka prvi put se pominju naselja Mormint – današnje Plandište.

Stari Lec

(Laus, Leć, Barač Haza, O Lec), naselje se nalazi u severnom delu opštine na železničkoj pruzi Zrenjanin-Vršac.

Hajdučica

(Hercekios, Ištvanfalva, Ištvanvolgi, Hajdučka Greda) je naselje u Srbiji u opštini Plandište u Južnobanatskom okrugu.