ИЗВЕШТАЈ СА 52. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ПЛАНДИШТЕ

11. ДОПУНА И ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Последњом, 52. седницом Општинског већа општине Пландиште одржаном данас, (понедељак, 16.10.2017.), са дневним редом од 7 тачака, председавао је заменик председника општине Пландиште, Горан Доневски.

После усвајања записника са последњe седнице, већници су прво разматрали и усвојили Предлог Програма о измени Програма коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2017. годину. Након тога, разматран је и усвојен и Предлог Закључка о усвајању Једанаесте допуне Плана јавних набавки за 2017. годину као и Предлог Закључка о усвајању Једанаесте измене Плана јавних набавки за 2017. годину.
Већници су на 52. седници Општинског већа усвојили и Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за доделу једнократне помоћи у натури у општини Пландиште са образложењем да су досадашњем члану сада додељени поверени послови а нови члан ради послове на нивоу општине.

Претпоследња и последња тачка били су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања.

Scroll to Top