ИЗВЕШТАЈ 48. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Утврђен Правилник о коришћењу мобилних телефона

Последњом, 48. седница Општинског већа општине Пландиште која је одржана у петак, 08.09.2017. године, председавао председник Општине Јован Репац. На дневном реду је било укупно 6 тачака.

После усвајања записника са последњe седнице, већници су прво разматрали и утврдили Предлог Правилника о коришћењу мобилних телефона којим је дефинисано ко има право на доделу и коришћење мобилних телефона, новчани лимит и обавезе корисника. Након тога, разматран је и Предлог Закључка о усвајању Девете измене и допуне Плана јавних набавки за 2017. годину. У оквиру ове тачке је речено да се Допуна Плана Јавних набавки односи на нову набавку која се односи на стручни надзор над радовимана рехабилитацији коловоза у улици Обилићевој од Војводе Путника до Пашњачке улице у Пландишту. Измена Плана јавних набавки се односи на процењену вредност јавне набавке „Одржавање пољочуварских (атарских) путева и канала у насељеним местима општине Пландиште“ и на „Услуге мобилних телефона“. Већници су разматрали и Предлог Решења о уступању дрва Центру за социјални рад Пландиште. У оквиру ове тачке, председник општине, ЈОван Репац је као известилац рекао да су дрва заплењена, захваљујући пољочуварској служби.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања.

Scroll to Top