НАЈАВА 47. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 47. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за среду, 09.08.2017. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 9 тачака.

После усвајања записника са последње две седнице, већници ће прво разматрати Предлог Закључка о покретању поступка за остваривање права на финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа и дела трошкова смештаја у ученичком дому за школску 2017./2018. годину, Предлог Решења о утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који повремено/викендом путују од места становања до места школе за период септембар-децембар 2017. године, Предлог Решења о утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који свакодневно путују од места становања до места школе за септембар-децембар 2017. године.

На дневном реду предстојеће 47. седнице Општинског већа је и Предлог Закључка о усвајању Осме допуне Плана јавних набавки за 2017. годину, Предлог Правилника о измени Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња као и Предлог Решења о измени Решења о образовању Комисије за утврђивања основаности захтева и висине накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања.

Scroll to Top