Нова, 52. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за понедељак, 16.10.2017. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 7 тачака.

После усвајања записника са последњe седнице, већници ће прво разматрати Предлог Програма о измени Програма коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2017. годину, Предлог Закључка о усвајању Једанаесте допуне Плана јавних набавки за 2017. годину, Предлог Закључка о усвајању Једанаесте измене Плана јавних набавки за 2017. годину и Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за доделу једнократне помоћи у натури у општини Пландиште.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања.