Покреће се поступак јавне набавке 12/2017

Предмет јавне набавке је јавна набавка услуге – одржавање информационог система одељења локалне пореске администрације за потребе Општинске управе Пландиште у Пландишту, која ће се спровести у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 2.) Закона о јавним набавкама.

Општина Пландиште у својству наручиоца позива Институт Михајло Пупин д.о.о. Волгина 15, 11060 Београд, да поднесу понуду у поступку Јавне набавке услуга – Одржавање информационог система Одељења Локалне пореске администрације у Општинској управи Пландиште, број ЈН 12/2017, интерни бр. 4-132/2017-01-ИВ у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top