ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 21/2017

На основу чл. 32. и 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу писану понуду у отвореном поступку 21/2017 чији је предмет Јавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља „1.Октобар“ у Пландишту.

 

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Прилог уз Конкурсну документацију (шема столарије) можете преузети овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Измену конкурсне документације можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Scroll to Top