ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 25/2017

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  Jавну набавку мале вредности радова „Појачано одржавање путева у насељеним местима Општине Пландиште“.

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Измену конкурсне документације можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Измену Конкурсне документације можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Scroll to Top