ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 29/2017

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац – корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ КОЛОВОЗА  У  УЛИЦИ  ОБИЛИЋЕВОЈ, ОД  УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА ДО ПАШЊАЧКЕ УЛИЦЕ“.

 

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Scroll to Top