ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ RОRS17 / ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ / 22.06.2017-ТD02

Општина Пландиште по програму INTERREG CBC РУМУНИЈА СРБИЈА за потребе пројекта под називом „Заједно за инклузивну заједницу“ покреће поступак Јавне набавке 22.06.2017-ТD02 за набавку .

Date of publishing: 15.09.2017.
Beneficiary: Municipality of Plandiste
eMS code: RORS-17
Number of tender procedure: RORS17/ Municipality of Plandiste/22.06.2017-TD02
Object of the procurement: Workshops materials

Датум oбјављивања: 15.09.2017.
Корисник: Општина Пландиште
eМS код: RОRS-17
Број тендерске процедуре: RОRS17 / Општина Пландиште / 22.06.2017-ТD02
Предмет набаве: Материјал за радионицу

Комплетну документацију можете преузети овде.

Одлуку тендерске Комисије можете преузети овде.

Scroll to Top