Author name: Opština Plandište

Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Na osnovu člana 56. stav 1. i člana 63.  Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište“, broj 9/2012), Opštinsko veće Opštine Plandište na sednici održanoj dana 18.02.2013. godine donelo je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama. Nacrt Odluke stavlja se na javni uvid koji se može izvršiti …

Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama Прочитај више »

Izveštaj sa 20. sednice Opštinskog veća opštine Plandište

Dana 18.02.2013. godine održana je 20. sednica Opštinskog veća Opštine Plandište, na kojoj je razmatrano 11 tačaka dnevnog reda. Članovi Opštinskog veća utvrdjeni su predloge akata koji će se razmatrati na prvoj narednoj sednici Skupštine opštine Plandište i to: Predlog Deklaracije o Opštini Plandište bez genetski modifikovanih organizama, Predlog rešenja o davanju saglasnosnosti na Statut …

Izveštaj sa 20. sednice Opštinskog veća opštine Plandište Прочитај више »

Javni uvid – Procena uticaja na životnu sredinu projekta

Opštinska uprava opštine Plandište, u skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004 i  br.36/2009),  objavljuje: J A V N I   U V I D ZAHTEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA  RE3-PRODUCT DOO, Plandište, kod Banatplasta bb, podneo je dana 13.02.2013. godine, zahtev …

Javni uvid – Procena uticaja na životnu sredinu projekta Прочитај више »

Poziv za udruženja građana, sportske klubove, NVO …

Na osnovu odluke o budžetu opštine Plandište  za 2013. godinu za sport je predviđeno 5.000.000,00 dinara za udruženja građana 4.000.000,00 dinara. Raspodela ovog novca će se vršiti po dostavljenom zahtevu i programu rada za 2013. Pored  zahteva i programa potrebno je dostaviti i fotokopiju registracije iz APR-a. Svi oni koji ne predaju tražene papire ne …

Poziv za udruženja građana, sportske klubove, NVO … Прочитај више »

Najava 19. sednice Opštinskog veća

Za predstojeću 19. sednicu Opštinskog veća opštine Plandište, koja je zakazana za utorak, 05. febrauara 2013. godine, u sazivu su planirane 4 tačake dnevnog rada, uključujući  Zapisnik sa prethodne, zahteve i molbe građana i udruženja i tekuća pitanja. Druga tačka dnevnog reda naredne sednice Opštinskog veća, jeste  Predlog zaključka o izmeni i dopuni Plana javnih …

Najava 19. sednice Opštinskog veća Прочитај више »

Savetodavci – poljoprivredna proizvodnja

Obaveštavamo poljoprivredne proizvođače da je Pokrajniski sekretarijat za poljoprivredu, šumratsvo i vodoprivredu u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom službom „AGROZAVOD“ Vršac Angažovao savetodavce koji će po mesnim zajdenicama davati informacije koje su od interesa za poljoprivrednu proizvodnju. Mole se poljoprivredni proizvođači da ukoliko imaju potrebu za bilo kakvom informacijom mogu se obratiti savetodavcima u svojoj mesnoj …

Savetodavci – poljoprivredna proizvodnja Прочитај више »

Konkurs „Za najbolje studente“

Na osnovu člana 1.Zaključka o raspisivanju konkursa za dodelu novčanih nagrada za najbolje studente („Sl. list opštine Plandište“, br. 2/2013), Komisija za izbor najboljih studenata dana 29.01.2013.godine raspisala je Konkurs za dodelu novčanih nagrada najboljim studentima sa područja opštine Plandište. Visina novčane nagrade iznosiće 20.000,00 dinara. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa slati na …

Konkurs „Za najbolje studente“ Прочитај више »

18. sednica Opštinskog veća opštine Plandište

Poslednja sednica Opštinskog veća održana u ponedeljak, 28. januara, na dnevnom redu je imala ukupno sedam tačaka. Sednicom  je predsedavao predsednik opštine Plandište Milan Selaković a u radu sednice je učestvovalo sedam članova veća.

Oglas za izbor korisnika za dodelu pomoći izbeglicama

Pravo na Pomoć mogu da ostvare porodice izbeglica koji imaju boravište/prebivalište na teritoriji Opštine, a neophodna im je pomoć u rešavanju stambenih potreba  i to kupovinom seoskih kuća sa okućnicama na teritoriji opštine Plandište. Pomoć se dodeljuje za kupovinu seoskih kuće sa okućnicom u kojoj postoje osnovni uslovi za život, a najviše do 810.000,00 dinara …

Oglas za izbor korisnika za dodelu pomoći izbeglicama Прочитај више »

Pokreće se postupak Javne nabavke male vrednosti

Na osnovu Zakona o javnim nabakama („Službeni glasnik RS“, broj 116/08) opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zaineterosavane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara – “Računarske opreme“, broj 02/2013, interni br.  4-9/2013-02-IV  u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Scroll to Top