Јавни позиви

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ГРАЂЕВИНСКИМ РЕОНИМА НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ РАДИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБРАЂИВАЊА

На основу члана 3. Закона о пољопривредном земљишту и 59 Статута општине Пландиште, Председник општине Пландиште дана 18.10.2023. године, расписује Jавни оглас за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у грађевинским реонима насеља на територији општине Пландиште ради пољопривредног обрађивања. Комплетан текст Јавног огласа можете преузети овде.

JАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТОПИРАН

Koмисија за реализацију мера енергетске санације, општине Пландиште обавештава грађане да је Јавни позив за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пландиште у овом тренутку стопиран. С обзиром на то да је владало огромно интересовање, средства у износу од 3,6  милиона динара, од чега је Министарство за рударство и енергетику …

JАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТОПИРАН Прочитај више »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу члана 18. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, број: 110-1/2023-III од 15.08.2023. године и Решења Општинског већа општине Пландиште о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију породичних кућа и станова број 317-10/2023-III …

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2023. ГОДИНУ Прочитај више »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2023. годину („Сл. лист општине Пландиште“, број 29/2023 …

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ Прочитај више »

ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Листу привредних субјеката који испуњавају услове из Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пландиште можете преузети овде.

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА – КУЋЕ И ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Предлог листе корисника за доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) можете погледати овде. Предлог листе корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми за избегла лица можете погледати овде

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

На основу Закона о пољопривредном земљишту, Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе, Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини, , Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  и Одлуке о одређивању надлежног органа …

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ Прочитај више »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу Одлуке општинског већа о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пландиште број 317-7/2023-III од 23.08.2023. године ( у даљем тексту: Одлука) и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност …

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Прочитај више »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА

На основу Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште, Одлуке о буџету општине Пландиште, Правилника о финансирању трошкова смештаја ученика средњих школа са подручја општине Пландиште у домовима ученика, Општинска управа општине Пландиште расписује ЈАВНИ ПОЗИВЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА. Комплетан текст Јавног позива …

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА Прочитај више »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште, Одлуке о буџету општине Пландиште, Правилника о финансирању трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају и Решења о утврђивању висине и начина регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште за период септембар – децембар 2023. године, Општинска управа општине Пландиште расписује ЈАВНИ …

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Прочитај више »

Scroll to Top