Вести

ЈАВНИ KОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености,   члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину, у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној покрајини …

ЈАВНИ KОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ Прочитај више »

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

На основу члана 16. Закона о комуналним делатностима (Сл.Гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) обавештавамо Вас да ће дана 04.05.2023. због радова на водоводној мрежи у насељеном месту ПЛАНДИШТЕ доћи до прекида испоруке воде у Илинденскoj улици у делу од Хајдук Вељка до Змај Јовине.Прекид испоруке воде трајаће у периоду од 08,00–10,00 часова. ЈП „ПОЛЕТ“ …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ Прочитај више »

JЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО

Захваљујући пројекту „Унапређење квалитета и ефикасности у пружању услуга на локалном нивоу“ који спроводе ГИЗ, СКГО и Министарство државне управе и локалне самоуправе  у Општинској управи општине Пландиште ускоро ће бити  успостављено јединствено управно место које је новина у Закону о општем управном поступку.  У складу са постојећим потребама и капацитетима Општинске управе, успостављање јавног …

JЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО Прочитај више »

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

На основу члана 16. Закона о комуналним делатностима обавештавамо Вас да ће дана 28.04.2023. због радова на водоводној мрежи у насељеном месту Пландиште доћи до  прекида испоруке воде у улицама: Илинденска и Михајла Пупина. Прекид испоруке воде трајаће у  периоду од 08,00 –12,00 часова. ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

На основу члана 16. Закона о комуналним делатностима (Сл.Гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) обавештавамо Вас да ће дана 12.04.2023. због радова на водоводној мрежи у насељеном месту ВЕЛИКА ГРЕДА доћи до прекида испоруке воде у улици Маршала Тита у делу од ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ до објекта  млина ДОО ЛОКВЕ.Прекид испоруке воде трајаће у периоду …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ Прочитај више »

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

На основу члана 16. Закона о комуналним делатностима (Сл.Гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) обавештавамо Вас да ће дана 11.04.2023. због радова на водоводној мрежи у насељеном месту Милетићево доћи до прекида испоруке воде. Прекид испоруке воде трајаће у периоду од 11,00 –14,00 часова. ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАФОСТАНИЦЕ 110КV/20KV НАПОНСКОГ НИВОА (СА ПРИКЉУЧНИМ ДВ 110 KV)

ЈАВНО СЕ ИЗЛАЖЕ текст и графички материјал Елабората за рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу трафостанице 110kV/20kV напонског нивоа (са прикључним ДВ 110 kV) ради пуштања у процедуру. ИЗЛАГАЊЕ Елабората за рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу трафостанице 110kV/20kV напонског нивоа (са прикључним ДВ 110 kV)  је 15 дана, почев од 11.04.2023. …

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАФОСТАНИЦЕ 110КV/20KV НАПОНСКОГ НИВОА (СА ПРИКЉУЧНИМ ДВ 110 KV) Прочитај више »

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ  ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа општине Пландиште, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009),  објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ  ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Oпштинска управа општине Пландиште, на захтев носиоца пројекта Душко Тасевски, улица Македонска 19, Дужине, на територији општине …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ  ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Прочитај више »

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И ЈАВНИ ОГЛАС

У складу са тачком 46. Упутства о обавештавању јавности о активностима Министарства одбране и Војске Србије (“Службени војни лист“, број 3/2015), а ради реализације обавезе прописаних законом, општина Пландиште врши медијско упознавање становништва општине Пландиште о активностима Центра Министарства одбране Панчево. Центар Министарства одбране Панчево објавио је обавештење за јавност и јавни оглас за пријаву …

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И ЈАВНИ ОГЛАС Прочитај више »

Scroll to Top