ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛА УГОВОРА О ЈАВНОМ ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ  ЗА ПОВЕРАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХОГИЈЕНЕ – СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ПО МОДЕЛУ ЈПП

Општина Пландиште је обијаваила Јавни позив за избор приватног партнера и додела уговора о јавном приватном партнерству  за поверавање комуналне делатности зоохогијене – спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији општине пландиште по моделу ЈПП. Јавни позив је дана 11.03.2023. објављен у Службеном гласнику Републике Србије и дневном листу „Дневник“. Комплатна конкурсна документација може се преузети на Порталу Јавних набавки.

Јавни позив.

Scroll to Top