ИЗВЕШТАЈ 130. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ОПШТИНА ОСТВАРИЛА СУФИЦИТ

Данас је одржана 130. седница Општинског већа општине Пландиште. Седницом која је укупно имала 9 тачака дневног реда председаво је председник Општине, Јован Репац.

После усвајања записника са 129. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници су прво разматрали Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2019. годину за период јануар-септембар 2019. године. По речима известиоца, Извешај је рађен по смерницама које су добијене од Министарства финансија . За првих 9 месеци, извршење буџета општине Пландиште је текло према планираној динамици. За првих девет месеци, текући приходи су били у износу од 412.999.000,00 динара што чини 60,47% укупног буџета. Расходи, за исти период су били 409.543.000,00 динара, односно 59,19% од укупног буџета што значи да је у том периоду Општина остварила суфицит у износу од 17.042.000,00 динара. Након тога, већници су утврдили  Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (четврти допунски буџет). Известилац је у вези са овом тачком рекао да је имене дошло захваљујући већем приливу средстава у износу од 15.652.255,00 динара тако да су укупни приходи и примања  који су остварени по основу продаје нефинансијске имовине повећани са 692.143.167 динара на 710.595.255,00 динара. Како је речено, највећи расходи појавили су се код Дома здравља, око 5 милиона динара за обавезе према дуговањима Апотеке.

На дневном реду 130. седнице Већа било је и утврђивање Предлога Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја миграната на територији општине Пландиште за период 2019-2023. године.  У вези са овом тачком дневног реда реченео је да нови Акциони план урађене поштоје истекао стари. Акциони план за унапређење положаја миграната на територији општине Пландиште за период 2019-2023. године представља локални акциони документ у коме је јасно исказана спремност Општине  да допринесе повећаној интеграцији и смањењу сиромаштва избеглих и интерно расељених лица, као и повећанју знања и грађанске свести становника неформалних и нехигијенских насеља на територији Општине. Општина, истовремено показује спремност за реализацију пројеката и планова  који су представљени у специфичним циљевина Локалног акционог плана.Након тога, усвојењн је предлог Решења о образовању Савета за управљање миграцијама који броји шест члнова који је задужен за праћење и извештавање Комесаријата о миграцијама на територији општине Пландиште, за предлагање програма ,мера и планова активности које треба предузети ради ефикаснијег управљања миграцијама на територији општине и за друге послове у области управљања миграцијама, у складу са законом,

Већници су једногласно усвојили  Предлог Решења о образовању Савета за управљање миграцијама а након тога и  Предлог Решења о одобравању исплате новчане помоћи студентима са територије општине Пландиште. Oве године због мњег броја студента који су конкурисали за ову врсту помоћи, студети који испуњавају услове конкурса ће у 10 месечних рата добијати по 7.000,00 динара, за две више него прошле године.  Већници су након тога усвојили Решења о одбијању приговора Девић Синише из Велике Греде.

Претпоследња и последња тачка дневног реда су захтеви физичких и  правних лица  и  текућа питања.

Scroll to Top