ИЗВЕШТАЈ 29. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ЈЕДНОГЛАСНО УСВАЈЕН БУЏЕТ ЗА 2024.

Последња у овој години, 29. седница Скупштине општине Пландиште којом је председавао Љубомир Ракић, са допуном дневног реда, укупно је имала 34 тачке.

Одборници су прво разматрли Одлуку о буџету Општине Пландиште за 2024. годину и Кадровски план. У оквиру ове тачке је речено да je у периоду од 24.11. до 8.12. била јавна расправа на предлог буџета Општине за 2024. годину и да за то време није стигла ни једна примеда нити сугестија на предложени буџет. Предлог буџета приппремљен је на основу упутства Мнистарства финасија. Буџет за 2024. годину пројектован је на износ од 673.184.301 динара. Највећи приход очекује се од порез на дохадак, добит и капитална добра (31,86%), од пореза на имовину (12,54%), од трансфери од других нивоа власти (28,76%) и од прихода од имовине (15,63%). У расходном делу средства ће се утрошити за директне индиректне кориснике и остале кориснике јавних средстава буџета. Планирани капитални пројекти процењују у износу од 47.786.261 динара што чини 7,07% укупног планираног буџета, стандардни пројекти у износу од 13.140.000 динара што чини 1,95% укупног планираног буџета као и заједнички пројекти у износу од 2.750.000 динара што чини 0,41%.

Након тога одборници су разматрали и Решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Полеат“ Пландиште, Годишњи програм пословања ЈП „Полет“ Пландиште са Програмом о коришћењу средстава за 2024. годину, Програм одржавања јавних површина за 2024. годину, Решења о давању сагласности на Одлуку ЈП „Полет“ Пландиште о ценама комун алних услуга као и предлог Решења о давању сагласности на Правилник о репрограму дуга ЈП „Полет“ Пландиште.

На дневном реду 29. Скупштине општине Пландиште, одборници су донели Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Истиријског архива Бела Црква као и Програм рада Историјског архива Бела Црква за 2024. годину а затим и План и Програм рада и Финансијски план Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, Програм рада и Финансијски план Народне библиотеке Пландиште и План и Програм рада и Финансијски план Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште, Центра за социјални рад Пландиште и Основе програмских активности са Календарском активности и Финансијским планом Црвеног крста Пландиште за 2024. годину.

На дневном реду ове седнице нашли су се и Финансијски план Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, ОШ „Јован Јовановић Змај“ и предшколске установе „Срећно детињство“ за 2024. годину, а након тога и Предлог Решења за давање сагласности на Статут Предшколске установе „Срећно детињство“ и разматрање Финансијског плана за 2024. годину.

Такође су разматрани Финансијских планова МЗ Банатски Соколац, Барице, Велика Греда, Велики Гај, Дужине, Јерменовци, Купиник, МЗ Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица за 2024. годину а затим и разрешење и именовање чланице Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште.

Последња тачка била је оставка секретара СО Пландиште, Золтана Ковача на место именоване функције. Секретар је одборницима образложио оставку здравственим проблемима које има уназад две године.

Све тачке једногласно су усвојене.

Одборници су посебно похвалили рад КОЦ-а „Вук Караџић“ Пландиште и Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште. у протеклом периоду.

На крају седнице, председник СО Пландиште, Љубомиир Ракић је захвалио свим одборницима на досадашњој доброј сарадњи са жељом да се тако настави и у Новој години пожелевши им срећну Нову годину пуно среће одборницима и њиховим породицама.

Након тога, одборницима се обратио и председник Општине, Јован Репац који се захвалио свима на труду и раду који су уложили прошле године за реализацију великих, инвестиционих пројеката. Такође је рекао да је пред њима још пуно задатака које треба завршавати и тако оправдати поверење свих суграђана. Председник је такође пожелео у новој години пуно здравља, среће и пословног успеха свом одборницима.

Scroll to Top