Javna rasprava o Budžetu za 2011. godinu

U toku je javna rasprava o nacrtu Odluke o budžetu opštine Plandište za 2011. godinu koja traje do 05.12.2010. godine. Za vreme javne rasprave svi zainteresovani mogu i lično izvršiti uvid u nacrt Odluke o budžetu opštine Plandište za 2011. godinu u Opštinskoj upravi,  kancelarija službe za budžet svakog radnog dana u periodu od 10.00-12.00 časova. Predlozi, primedbe i sugestije na nacrt Odluke o budžetu opštine Plandište za 2011. godinu mogu se dostaviti putem pisarnice opštinske uprave na adresu Opštinska uprava, Služba za budžet, Vojvode putnika 38, Plandište ili na elektronsku poštu centrala@3dnet.rs .

Ovde možete preuzeti Nacrt Odluke o budzetu opstine Plandiste za 2011 g.

Scroll to Top