ИЗВЕШТАЈ СА 12. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА – И ОВЕ ГОДИНЕ РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Председник општине Пландиште, Јован Репац председавао је последњом, дванаестом седницом Општинског већ која је на дневном реду имала 11 тачака. Већници су прво разматрати Предлог Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Срећно детињство“ Пландиште за 2021. годину. У оквиру ове тачке је речено да корисници услуга у економској цени по детету учествују са 20% од утврђене цене износа и да се у случају проглашења ванредне ситуацији или елементарне непогоде за дане одсуства детета услуге не наплаћују. Након тога већници су разматрали предлоге Решења о утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који свакодневно путују од места становања до места школе за период јануар-јун 2021. године. И у овој школској години Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 5.000,00 динара односно 4.000,00 динара за релацију Маргита-Вршац и Јерменовци–Алибунар а за ученике који путују ван суседних општина, Општина ће сносити трошкове у висини од 30% од цене коју наплаћује овлашћени превозник. Утврђен је и предлог Решења о висини регресирања трошкова превоза редовних средњих школа са подручја општине Пландиште који повремено/викендом путују од места становања до места школе за период јануар-јун 2021. године. Висина регресирања је 30% од цене повремених карата које наплаћује овлашћени превозник. Чланови Већа су након тога утврдили и предлоге Решење о давању сагласности на Програм унапређења хигијенско-санитарних услова у Дому здравља Пландиште са припадајућим амбулатама у насељеним местима у току епидемије COVID-19 у 2021. години, Решења о давању сагласности на Програм унапређења доступности здравствене заштите старим лицима и деце ромске националности општине Пландиште радом теренских служби у 2021. години као и Решење о давању сагласности на програм унапређења доступности здравствене заштите становника општине Пландиште радом логопеда у 2021. години. Такође, члановиОпштинског већа општине Пландиште су разматрали и Закључак о усвајању Плана јавних конкурса за 2021. годину. У оквиру ове тачке речено је да ће и ове године били укупно 4 јавна конкурса. Већници су усвојили и Закључак о расписивању Конкурса за новчану помоћ студентима прве године мастер и докторских студијаса територије општине Пландиште за школску 2020/2021. годину као и предлог Решења о усвајању Годишњих планова инспекцијског надзора за 2021. годину над пословима из изворне надлежности општине Пландиште и Закључак о усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину и Плана набавки за 2021. годину на које се не примењује Закон о јавним набавканма. За јавне набавке је речено да ће укупо бити 22 у износу од 94 милиона динара. Једна је надавка за добра, 14 за услуге и 7 набвки је за радове. Последња тачка била су текућа питања. Седници су присуствовали, Душан Ћурчић, заменик председника Општине, члан Већа по функцији, Горан Доневски, председник СО Пландиште и Александра Одавић Мак, начелница Општинске управе.

Scroll to Top