ИЗВЕШТАЈ СА 18. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ – УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ

Последња у овој календарској години, 18. седница Скупштине општине Пландиште одржана је у среду, 20.12..2017. године. Седницом је председавао Ендре Сабо, председник СО Пландиште.

Одборници су прво разматрали и усвојили Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (четврти допунски буџет).

Након тога, разматран је Предлог Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину који је креиран као инвестициони. За 2018. годину буџет је пројектован у износу од 545.441.645,00 динара. Највећи приходи се очекују од пореза на зараде, закупа пољопривредног земљишта у државној својини и од трансфера са виших нивоа власти.

На последњој седници СО Пландиште у овој години, одборници су разматрали и усвојили и Предлог Одлуке о реализацији буџета Општине Пландиште у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину, Предлог Одлуке о матичним подручјима на територији општине Пландиште, Предлог Одлуке о платама, додацима, наканадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у Општини Пландиште као и Предлог Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Општине Пландиште.

Усвојене су и Одлука о објављивању аката у „Службеном листу Општине Пландиште“, Одлука о доступности јавних информација о раду органа Општине Пландиште и Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини закупнине за пословни простор.

Одборници СО Пландиште разматрали су и усвојили Програм пословања ЈП „Полет“ Пландиште за 2018. годину у оквиру којег је речено да су за 2018. годину планирали приходе у износу од 234.050.000,00 динара и расходе од 23.005.000,00 динара. Што се инвестиција тиче, планиране су у области комуналних делатности, делатности дистрибуције гаса, дистрибуције воде за пиће и одлагања комуналног отпада.

Одборници су разматрали и усвојили Извештај о раду Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за школску 2016/2017. годину, Годишњи плана рада за школску 2017/2018. годину и Финансијски план Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2018. годину.

Такође, Усвојени су и Програм рада и Финансијски план  Културно образовноиг центра „Вук Караџић“ Пландиште за 2018. годину, Народне библиотеке Пландиште за 2017. годину и Историјског архива Бела Црква за 2018. годину, Дома здравља „1. Oктобар“ Пландиште и Центра за социјални рад у општини Пландиште за 2018. годину.

На дневном реду 18.седнице СО Пландиште било је и разматрање Основа програмских активности и Финансијског плана Црвеног крста Пландиште за 2018. годину са Календаром активности који су обдорници, такође усвојили као и Финансијаки планови и Планови рада за 2018. годину свих месних заједница општине Пландиште, МЗ Пландиште, МЗ Велика Греда, МЗ Хајдучица, МЗ Стари Лец, МЗ Дужине, МЗ Марковићево, МЗ Милетићемо, МЗ Банатски Соколац, МЗ Јерменовци, МЗ Барице, МЗ Маргита, МЗ Купиник и МЗ Велики Гај.

На 18. седници СО Пландиште, усвојен је и Кодекса понашања службеника и намештеника општине Пландиште.

На крају седнице, председник општине Пландиште, Јован Репац је свим одборницима честитао предстојеће празнике са жељом да се добра сарадња настави и у новој години. Председник СО Пландиште, Ендре Сабо је захвалио одборницима на сарадњи и активном учешћу у раду Скупштине и пожелео пуно личне и породичне среће свима.

Scroll to Top