ИЗВЕШТАЈ СА 82. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ПОЉОПРИВРЕДА У ПРВОМ ПЛАНУ           

Последња, 82. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у понедељак,  06.08.2018. године. Седницом је председавао председник Општине и Већа, Јован Репац. Пре усвајања дневног реда председник је предложио допуну са једном тачком, Предлог промене плана програма пословања ЈП Полет Пландиште за 2018. годину у делу планиране инвестиције. Већници су укуно разматрали и одлучивали о 7 тачака дневног реда.

После усвајања записника са 80. и 81. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници су прво утврдили Предлог Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања на коришћење без надокнаде пољопривредног земљишта у државној својини. У оквиру ове тачке је речено да се предлаже Скупштини општине Пландиште да донесе одлуку о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања на коришћење без накнаде пољопривредног земљишта у државној својини, где је дефинисано да је председник општине надлежни орган за доношење одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без надокнаде.

Чланови Већа су на 82. седници утврдили Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Пландиште  којим се утврђује врста и обим радова на заштити, уређенју и коришћењу пољопривредног земљишта општине Пландиште за 2018. годину. Већници су усвојили и Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини са укупно 9 чланова. Што се тиче допунске тачке, већници су једногласно усвојили измену Плана пословања ЈК Полет.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица, а након тога и  текућа питања.

Scroll to Top