ИЗВЕШТАЈ СА 87. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА

Председник Општине, Јован Репац предсадавао је последњом, 87. седницом Општинског већа општине Пландиште, са 7 тачака дневног реда.

После усвајања записника са 84, 85. и 86. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници су прво утврдили Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште. У вези са овом тачком речено је да је измена због члана који се односи на број подручних одељења Предшкосле установе. Након тога, већници су разматрали и Извештаја о раду  Предшколске установе  „Срећно детињство“ Пландиште за школску 2017/2018 годину у којем је, између осталог , речено да је у том извештајном периоду укупно било 239 деце и да је васпитно образовни рад организован на румунском, мађарском и српском језику. Такође је речено да је Предшколска установа, у складу са могућностима, обезбедила оптималне услове за нормалан физички, интелектуални, емоционални и социјални развој развој деце од једне до 6,5 година страости. Током прошле школске године реализовано је више активности, едукација наставног особља, акција ЦК Пландиште „Безбедност деце у саобраћају“, Дечија недеља у оквиру које је оджан и маскенбал и бројне друге. На 87.седници Општинског већа утврђен је и  Предлог Решења о давању сагласности на Извештај. Чланови Већа су разматрали и  Годишњи план рада Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за школску 2018/2019 годину  а затим и  Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план рада. Годишњим планом рада Предшколске установе „Срећно детињство“, у складу са школским календаром и предшколским програмом, уређује се време, место, начин и носиоци остваривања програма васпитања и образовања, као и друга питања од значаја за функционисање Установе.

Већници су разматрали и усвојили Предлог конкурса за новчану помоћ студентима са подручја општине Пландиште за школску 2018./2019. годину. Општинско веће је раписало Конкурс за новчану помоћ студентима који треба да испуне одређене услове, пре свега да нису у радном односу, да први пут уписују прву годину студија, да имају пребивалиште на територији општине Пландиште најмање 12 месеци и да су уписали прву годину студија првог степена на високошколским установама чији је осницач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Конкурс је отворен од 08.10.2018. до 05.11.2018. године.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица  а након тога и  текућа питања.

Scroll to Top