УСКОРО НОВИ СТАТУТ ОПШТИНЕ

 

Последња, 90. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у понедељак,  19.11.2018. године. На дневном реду седнице било је укупно 17 тачака.

После усвајања записника са 87, 88. и 89. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници су прво утврђивали Предлога Статута општине Пландиште. У оквиру ове тачке речено је да због доношења новог Закона о локалној самоуправи обавезују јединице локалне самоуправе да ускладе своје Стауте и друге опште акте са овим Законом,  најкасније девет месеци од ступања на снагу овог Закона. Назначајније измене у новом Статуту односе се на број већника и број одборника који ће убудуће бити мањи, сразмерно броју становника општине Пландиште.

Након тога, већници су усвојили Закључка о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2018. годину за период јануар-септембар 2018. године. На дневном реду 90. седнице Општинског већа већници су утврдили Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2018. годину (трећи допунски буџет). У оквиру ове тачке је речено да се Трећи допунски буџет општине Пландиште за 2018. годину планира на нижем нивоу од Другог, због прерасподеле апропријација и нереализованих инфраструктурних пројеката као што су: изградња капеле у Великом Гају, санација коловоза у улици Војвођанска од Хајдук Вељкове до канала у Пландишту и апропријације, мере активне политике запошљавања коју финансира Национална служба за запошљавње.

Већници су усвојили и Предлог Одлуке о обављању делатности зоохигијене, Предлог Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Пландиште и Предлог Одлуке о градском и приградском превозу путника на територији општине Пландиште. Овим предлозима Одлука дефинише се преузеће које је у складу са законом регистровано и лиценцирано за обављање делатности зоохигијене  са којим ће општина Пландиште закључити уговор, уређује се управљање, одржавање, заштита и развој улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Пландиште и прописује се начин обављања градског и приградског превоза путника на територији општине Пландиште унутар насељеног места или између два или више насељених. Већници  су на поседњој седници разматрали и утврдили  Предлог Одлуке о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својства зграде и зона обавезног одржавања спољног изгледа зграде као и Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку ЈП „Полет“ Пландиште о ценама комуналних услуга. Утврђен је и Предлога Решења о именовању Општинског савета родитеља општине Пландиште. На дневном реду 90. седнице  Општинског већа усвојени су и предлози Решења о давању сагласности на Правилник о пружању услуге социјалне заштите „Помоћ у кући“,Решења о давању сагласности на Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући који је донела Општинска управа општине Пландиште, Решења о давању сагласности на Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући који је донела Екуменска хуманитарна организација из Новог Сада, Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању економске цене услуге „Помоћ у кући“ и Решења о образовању Координационе комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Пландиште.

Претпоследња и последња тачка су били захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица  а након тога и  текућа питања.