ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 19/2019 – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ЛОКАЛНОГ ПУТА БАНАТСКИ СОКОЛАЦ-МИЛЕТИЋЕВО-МАРКОВИЋЕВО НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ (ФАЗА I)

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку радова „РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ЛОКАЛНОГ ПУТА БАНАТСКИ СОКОЛАЦ-МИЛЕТИЋЕВО-МАРКОВИЋЕВО НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ (ФАЗА I)“.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете погледати овде.

Scroll to Top