ЗАКЉУЧАК О ПОЧЕТНИМ ЦЕНАМА ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА – СТОЧАРСТВО 2019. ГОДИНА

На основу члана 64a става 19, 22 и 23, а у вези са чланом 64а став 13 тачка 1 Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ПЛАНДИШТЕ (у даљем тексту:Комисија), доноси:

ЗАКЉУЧАК

Утврђује се закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији општине ПЛАНДИШТЕ, које је планирано Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ПЛАНДИШТЕ за 2019. годину за давање у закуп по основу права пречег закупа по основу сточарства.

Комплетан текст Закључка можете погледати овде.

Scroll to Top