ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2023. годину („Сл. лист општине Пландиште“, број 29/2023 и 4/2023),  Председник општине Пландиште,  расписује Јавни позив за регресирање трошкова превоза студената који свакодневно путују за школску 2023/2024. годину.

Комплетан текст Јавног позива можете преуезти овде.

Пријавни образац можете преузети овде.

Комплетну листу студената који су остварили право за регресирање трошкова превоза можете преузети овде.

Scroll to Top