МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

Барице

Related image   Матичар: Илонка Берза

  Адреса: Маршала Тита бр. 44
Rezultat slika za icons png address Место: 26367 Барице
  Телефон: 013/867-099
   Е-пошта: mkbarice@gmail.com
Rezultat slika za icon clock   Радно време: 07.00-15.00 (среда)

 

Јерменовци

Related image   Матичар: Илонка Берза

  Адреса: Маршала Тита бр. 64
Rezultat slika za icons png address Место: 26363 Јерменовци
  Телефон: 013/866-002
   Е-пошта: mkjermenovci@gmail.com
Rezultat slika za icon clock   Радно време: 07.00-15.00 (понедељак, уторак, четвртак, петак)

 

Велика Греда

Related image   Матичар: Дубравка Коцевски

  Адреса: Маршала Тита бр. 114
Rezultat slika za icons png address Место: 26366 Велика Греда
  Телефон: 013/865-075
   Е-пошта: mkvelikagreda@gmail.com
Rezultat slika za icon clock   Радно време: 07.00-15.00 (уторак, четвртак, петак)

 

Хајдучица

Related image   Матичар: Дубравка Коцевски

  Адреса: Јанка Чмелика бр. 33.
Rezultat slika za icons png address Место: 26370 Хајдучица
  Телефон: 013/864-121
   Е-пошта: mkhajducica@gmail.com
Rezultat slika za icon clock   Радно време: 07.00-15.00 (понедељак, среда)

 

Велики Гај

Related image   Матичар: Драган Панић

  Адреса: Доситеја Обрадовића бб
Rezultat slika za icons png address Место: 26365 Велики Гај
  Телефон: 013/873-060
   Е-пошта: mkvelikigaj@gmail.com
Rezultat slika za icon clock   Радно време: 07.00-15.00 (уторак)

 

Купиник

Related image  Матичар: Драган Панић

 Адреса: Косовска бр. 44
Rezultat slika za icons png addressМесто: 26368 Купиник
 Телефон: 013/872-070
 Е-пошта: mkkupinik@gmail.com
Rezultat slika za icon clock Радно време: 07.00-15.00 (понедељак, среда, петак)

 

Милетићево

Related image   Матичар: Драган Панић
  Адреса: Главна бр. 40.
Rezultat slika za icons png address Место: 26373 Милетићево
  Телефон: 013/876-005
   Е-пошта: mkmileticevo@gmail.com
Rezultat slika za icon clock   Радно време: 07.00-15.00 (четвртак)

 

Марковићево

Related image   Матичар: Биљана Давидовски

  Адреса: Братства Јединства бр. 20.
Rezultat slika za icons png address Место: 26373 Марковићево
  Телефон: 013/877-030
   Е-пошта: mkmarkovicevo@gmail.com
Rezultat slika za icon clock   Радно време: 07.00-15.00 (уторак)

 

Дужине

Related image   Матичар: Биљана Давидовски

  Адреса: Братства Јединства бр. 30
Rezultat slika za icons png address Место: 26371 Дужине
  Телефон: 013/875-031
   Е-пошта: mkduzine@gmail.com
Rezultat slika za icon clock   Радно време: 07.00-15.00 (понедељак, четвртак)

 

Стари Лец

Related image   Матичар: Биљана Давидовски

  Адреса: Железничка бр. 23
Rezultat slika za icons png address Место: 26371 Стари Лец
  Телефон: 013/874-021
   Е-пошта: mkstarilec@gmail.com
Rezultat slika za icon clock   Радно време: 07.00-15.00 (среда, петак)

 

Маргита

Related image   Матичар: Зоран Комердељ

  Адреса: Братства Јединства бр. 60
Rezultat slika za icons png address Место: 26366 Маргита
  Телефон: 013/863-110
   Е-пошта: mkzmargita@gmail.com
Rezultat slika za icon clock   Радно време: 07.00-15.00 (четвртак)

 

Банатски Соколац

  Адреса: Школска бр. 16
Rezultat slika za icons png address Место: 26373 Банатски Соколац
  Телефон013/871-040
  Е-пошта: mkbansokolac@gmail.com

Scroll to Top